داوطلبان آزمون جامع دهیاران و کارکنان دهیاری ها در سال 98 به نکات ذیل توجه فرمایید:

1- پس از دریافت کارت ورود به جلسه در صورت وجود مغایرت،موارد را با شماره تلفن 01732520302 مطرح نموده ،تا نسبت به بررسی و اطلاع آن اقدام گردد

2- درب سالن های آزمون نیم ساعت قبل از آزمون بسته می شود لذا حداقل یک ساعت قبل از شروع آزمون در محل برگزاری حضور بهم رسانید.

3- همراه داشتن اصل کارت ملی و پرینت کارت ورود به جلسه آزمون الزامی است.

4-جهت آزمون مداد مشکی،پاک کن و مداد تراش بهمراه داشته باشید.

5- از آوردن وسایل اضافی مانند کیف دستی، ساک دستی، تلفن همراه، ساعت هوشمند، پیچر، ماشین حساب و ... به جلسه آزمون جداً خودداری شود.

6-نتایج آزمون متعاقباً از طریق سایت اعلام خواهد شد.

7- داوطلب گرامی کارت ورود به جلسه در هنگام برگزاری آزمون پس از درج امضاء و اثر انگشت جمع آوری میگردد.

8- حد اقل  نمره قبولی در آزمون 60 از 100 میباشد.

9-زمان آزمون 200 دقیقه می باشد.

10- آزمون دارای نمره منفی نمی باشد.

 {{r.Name|farsi}}

شروع ثبت نام: {{r.RegStart|farsi}}
خاتمه ثبت نام: {{r.RegFinish|farsi}}
شروع ویرایش: {{r.EditStart|farsi}}
خاتمه ویرایش: {{r.EditFinish|farsi}}
شروع پیگیری ثبت نام: {{r.TrackningStart|farsi}}
خاتمه پیگیری ثبت نام: {{r.TrackningFinish|farsi}}

 {{r.Name|farsi}}